Home -> Proizvodi

Proizvodi za autoindustriju

Naša kompanija ima u ponudi proizvode namenjene za površinsku zaštitu školjke automobila. Predvodnik u ovoj grupi proizvoda je Plastizol Z-140 koji se koristi za industrijsku zaštitu donjeg dela školjke automobila, tzv. „underbody coating". Ostali proizvodi služe za zaptivanje tačkasto zavarenih spojeva limova.

Detaljnije ...
 

proizvod_auto_industrija

proizvod_industrija_filtera

Proizvodi za industriju filtera

Naši proizvodi za primenu u indusrtiji filtera koriste se za proizvodnju filtera za naftu, benzin, ulje, vazduh i sl. Naš proizvod Plastizol L-22 služi da poveže filter papir i metalno zadno filtera. Drugi proizvodi služe za zaptivaje pertlovanog spoja na integralnim filterima.

Detaljnije ...

Proizvodi za industriju ambalaže

Primenjuju se u proizvodnji krunskih zatvarača i limene ambalaže za neprehrambene sadržaje (za boje lakove i sl.). Služe kao zaptivni materijali na zatvaračima odnosno poklopcima i na pertlovanim spojevima limene ambalaže.

Detaljnije ...
 

proizvod_industrija_ambbalaze

proizvod_gradjevinarstvo

Proizvodi za građevinarstvo

Naši lakovi Nevseal S i Nevseal M služe za zaštitu popločanih podnih i zidnih površina izrađenih kako od prirodnog (kamen i sl.) tako i od veštačkog materijala (na bazi cementa). Oni služe da zaštite površine od destruktivnog uticaja vode i mraza kao i za isticanje boje i teksture materijala.

Kalupi za proizvodnju veštačkog kamena odlikuju se izvarednom reprodukcijom prirodnog reljefa kamena i visokom otpornošću na habanje kalupa što garantuje dug vek eksploatacije.

Detaljnije ...

Procesna oprema

Uporedo sa plasmanom proizvoda vezanih za industriju filtera i ambalaže uvideli smo potrebu na tržištu za opremom za primenu naših proizvoda koja će biti jeftinija od konkurentske opreme bez gubitka na kvalitetu i pouzdanosti. Predstavnik ove grupe proizvoda je Dozirka za poliuretan LP-500G. U kombinaciji za stolom za rotaciono, pravouglo ili numerički vođeno nalivanje može se koristiti za nalivanje poliuretanskih zadana filtera za vazduh, naftu i sl., zaptivki na poklpcima limene ambalaže (kanta, bure, ...) i sl.

Detaljnije ...

proizvod_procesna_oprema

 

Dobrodošli na prezentaciju Neva.co.rs

Home

Kompanija

Proizvodi

Kontakt

 

zastava-vb

Copyright (c) 2010 by Neva doo, Trbusani, Čačak
Software - First-Best Software solution


Optimized for IE 8.xx, Mozila Fairfox 3.xx, Google Crome 7.xx and for 1024x768